Cijena samog projekta zavisi od poslova koje želite da uradimo u realizaciji. S tim u vidu cijenu izrade Vašeg željenog objekta dajemo na upit gdje nam Vi morate napisati sledeće podatke:

kvadratura ili površina objekta
lokacija objekta
spratnost objekta
izrada temelja ili podruma, odnosno onoga što nam Vi zadate od poslova.

sistem gradnje siva faza, Roh-bau: cijena se određuje kada se uradi idejno riješenje objekta.
sistem gradnje ključ u ruke (sa uključenom izgradnjom temelja): 1150 KM za 1 m² sa PDV-om.

Napomena: Izgradnju objekata dalje od 100 km od Banja Luke posebno ugovaramo.